Projektligjet

33 Projektligje

PleaseSelectAnyFilter*

Projektligji nr.06/L-035 për veprimtaritë hidrometeorologjike

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.06/L-045 për ratifikimin e Marrëveshjes Ndërkombëtare në mes të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Republikës së Kosovës (MASHT) dhe Stitching Spark-ut të Holandës (SPARK)mbi mbështetjen e Kolegjit Ndërkombëtar të Biznesit Mitrovica

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.06/L-044 për ratifikimin e Marrëveshjes për themelimin e Shkollës Rajonale të Administratës Publike

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.06/L-039 për shërbimin gjeologjik të Kosovës

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.06/L-034 për mbrojtjen e konsumatorit

Propozuesi: Qeveria