Projektligjet

45 Projektligje

PleaseSelectAnyFilter*

Projektligji nr.06/L-059 për Kompleksin memorial “Adem Jashari” në Prekaz

Propozuesi: Komisioni parlamentar

Projektkodi Penal nr.06/L-074 i Republikës së Kosovës

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.06/L-073 për statusin e punëtorëve të arsimit shqip të republikës së Kosovës nga viti shkollor 1990/91 deri në vitin shkollor 1998/99

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.06/L-072 për Institucionet mikrofinanciare dhe Institucionet financiare jo bankare

Propozuesi: Qeveria

Projektligji për nr.06/L-071 plotësimin dhe ndryshimin e ligjit nr.04/L-183 për transportin tokësor të mallrave të rrezikshme

Propozuesi: Qeveria