Projektligjet

47 Projektligje

PleaseSelectAnyFilter*

Projektligji nr.06/L-057 për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.06/L-055 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.06/L-054 për Gjykatat

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.06/L-053 për ratifikimin e Marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë të Republikës së Kosovës dhe Agjencisë Austriake për Zhvillim ADA ref.no.8116-00/2016/LR/2016

Propozuesi: Qeveria