Projektligjet

75 Projektligje

PleaseSelectAnyFilter*

Projektligji nr.06/L-134 për tatimin mbi vlerën e shtuar

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.06/L-133 mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2019

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.06/L-132 për Odën e arkitektëve dhe Odën e inxhinjerëve në fushën e ndërtimit

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.06/L-131 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.04/L-008 për Këshillin Ekonomiko -Social

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.06/L-130 për produktet biocide

Propozuesi: Qeveria