Projektligjet

69 Projektligje

PleaseSelectAnyFilter*

Projektligji nr.06/L-113 për organizimin dhe funksionimin e Administratës Shtetërore dhe Agjencive të Pavarura

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.06/L-112 për ratifikimin e Marrëveshjes për financim midis Republikës së Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim për Projektin e ekonomisë digjitale të Kosovës

Propozuesi: Qeveria

Projektligji 06/L-111 për pagat në sektorin publik

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.06/L-110 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr.05/L-010 për Agjencinë Kosvare për krahasim dhe verifikim të pronës

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.06/L-109 për ratifikimin e Traktatit që themelon Komunitetin e transportit

Propozuesi: Qeveria