< Kthehu prapa

Projektligji nr.06/L-041 për kërkesat teknike për produkte dhe vletësim të konformitetit

15.01.2018
Propozuesi: Qeveria
21.02.2018
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional në parim
15.03.2018
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
27.03.2018
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional
28.03.2018
Shqyrtimi i projektligjit nga komisionet kryesore
Komisioni për Buxhet dhe Financa
Komisioni për Integrime Evropiane
30.03.2018
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare
Miratohet
Data e fazës
Shqyrtimi nga Komisionet
Data e fazës
Shqyrtimi i tretë në mbledhje plenare

Amendamentet e propozuara

Data e fazës
Sfidimi i Ligjit në Gjykatën Kushtetuese
Data e fazës
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
Data e fazës
Shpallja e ligjit