< Kthehu prapa

Ligji për Akademinë e Drejtësisë

05.04.2016
Propozuesi: Qeveria
18.05.2016
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
07.11.2016
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional
Komentet e Grupit per studime juridike dhe politike
16.11.2016
Shqyrtimi i projektligjit nga komisionet kryesore
Komisioni për të Drejtat dhe Interesat e Komuniteteve dhe Kthim
Komisioni për Integrime Evropiane
Komisioni për Buxhet dhe Financa
19.01.2017
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare
Miratohet
19.01.2017
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
03.02.2017
Shpallja e ligjit