< Kthehu prapa

Ligji nr. 06/L-002 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 05/L-125 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2017

Shih plotësimet/ndryshimet në Gazetën Zyrtare

26.09.2017
Propozuesi: Qeveria
02.10.2017
Shpërndarja e projektligjit
26.10.2017
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
31.10.2017
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare
Miratohet
31.10.2017
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
10.11.2017
Shpallja e ligjit