< Kthehu prapa

Ligji nr. 06/L-003 për ratifikimin e Marrëveshjes financiare për IPA 2016 ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian

29.09.2017
Propozuesi: Qeveria
04.10.2017
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
04.10.2017
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
13.10.2017
Shpallja e ligjit