Projektligjet

20 Projektligje

PleaseSelectAnyFilter*

Projektligji nr.06/L-022 për ndërmarrjet sociale

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.06/L-021 për kontrollin e brendshëm të financave publike

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.06/L-020 për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2018

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.06/L-019 për standardizim

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.06/L-018 për ratifikimin e Marrëveshjes financiare për financim shtesë për Projektin për bujqësi dhe zhvillim rural ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim

Propozuesi: Qeveria