Projektligjet

52 Projektligje

PleaseSelectAnyFilter*

Projektligji nr.06/L-063 për ratifikimin e Marrëveshjes për hua ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për Projektin e autostradës Kijevë-Zahaq

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.06/L-062 për ratifikimin e Traktatit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Hungarisë për ekstradim

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.06/L-061 për ratifikimin e Traktatit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Hungarisë mbi transferimin e personave të dënuar

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.06/L-058 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.04/L-036 për statistikat zyrtare të Republikës së Kosovës

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.06/L-060 për ratifikimin e Marrëveshjes për Kufirin Shtetëror në mes të Republikës së Kosovës dhe Malit të Zi

Propozuesi: Qeveria