< Kthehu prapa

Projektligji nr.06/L-064 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit 05/L-132 për automjete

Shih plotësimet/ndryshimet në Gazetën Zyrtare

26.03.2018
Propozuesi: 6+ deputetë
05.06.2018
Shpërndarja e projektligjit
12.07.2018
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
02.10.2018
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional
Vërejtjet dhe propozimet e dorëzuara me shkrim nga palët e interesuara
18.10.2018
Shqyrtimi i projektligjit nga komisionet kryesore
16.10.2018
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare
Miratohet
Data e fazës
Shqyrtimi nga Komisionet
Data e fazës
Shqyrtimi i tretë në mbledhje plenare

Amendamentet e propozuara

Data e fazës
Sfidimi i Ligjit në Gjykatën Kushtetuese
Data e fazës
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
Data e fazës
Shpallja e ligjit