< Kthehu prapa

Projektligji nr.06/L-059 për Kompleksin memorial “Adem Jashari” në Prekaz

20.02.2018
Propozuesi: Komisioni parlamentar
18.05.2018
Shpërndarja e projektligjit
06.06.2018
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
Data e fazës
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional

Vërejtjet dhe propozimet e dorëzuara me shkrim nga palët e interesuara

18.07.2018
Shqyrtimi i projektligjit nga komisionet kryesore
Komisioni për Buxhet dhe Financa
Komisioni për Integrime Evropiane
Data e fazës
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare

Amendamentet e propozuara

Data e fazës
Shqyrtimi nga Komisionet
Data e fazës
Shqyrtimi i tretë në mbledhje plenare

Amendamentet e propozuara

Data e fazës
Sfidimi i Ligjit në Gjykatën Kushtetuese
Data e fazës
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
Data e fazës
Shpallja e ligjit