< Kthehu prapa

Lgji nr.06/L-048 për Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës

16.01.2018
Propozuesi: Komisioni parlamentar
17.04.2018
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
06.06.2018
Shqyrtimi i projektligjit nga komisionet kryesore
Komisioni për Buxhet dhe Financa
23.07.2018
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare
Miratohet
23.07.2018
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
08.08.2018
Shpallja e ligjit