< Kthehu prapa

Ligji nr.06/L-063 për ratifikimin e Marrëveshjes për hua ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për Projektin e autostradës Kijevë-Zahaq

26.02.2018
Propozuesi: Qeveria
07.03.2018
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional
30.03.2018
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare
Miratohet
30.03.2018
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
17.04.2018
Shpallja e ligjit