< Kthehu prapa

Ligji nr.06/L-062 për ratifikimin e Traktatit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Hungarisë për ekstradim

26.02.2018
Propozuesi: Qeveria
04.06.2018
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
04.06.2018
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
21.06.2018
Shpallja e ligjit