< Kthehu prapa

Ligji nr.06/L-060 për ratifikimin e Marrëveshjes për Kufirin Shtetëror në mes të Republikës së Kosovës dhe Malit të Zi

20.02.2018
Propozuesi: Qeveria
21.03.2018
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
21.03.2018
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional
21.03.2018
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
04.05.2018
Shpallja e ligjit