< Kthehu prapa

Ligji nr.06/L-053 për ratifikimin e Marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë të Republikës së Kosovës dhe Agjencisë Austriake për Zhvillim ADA ref.no.8116-00/2016/LR/2016

02.02.2018
Propozuesi: Qeveria
09.03.2018
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional në parim
15.03.2018
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
15.03.2018
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
04.04.2018
Shpallja e ligjit