< Kthehu prapa

Ligji nr.06/L-037 për metrologji

15.01.2018
Propozuesi: Qeveria
21.02.2018
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional në parim
15.03.2018
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
27.03.2018
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional
28.03.2018
Shqyrtimi i projektligjit nga komisionet kryesore
Komisioni për Buxhet dhe Financa
Komisioni për Integrime Evropiane
Komisioni për të Drejtat dhe Interesat e Komuniteteve dhe Kthim
30.03.2018
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare
Miratohet
30.03.2018
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
20.04.2018
Shpallja e ligjit