< Kthehu prapa

Ligji nr.06/L-103 për ratifikimin e ndryshimit dhe plotësimit nr.1 të Marrëveshjes financiare për IPA 2015 ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian

13.08.2018
Propozuesi: Qeveria
18.10.2018
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
18.10.2018
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
06.11.2018
Shpallja e ligjit