< Kthehu prapa

Ligji nr.06/L-102 për ratifikimin e Marrëveshjes për pjesëmarrjen e Kosovës në Programin Evropa kreative për mbështetjen e sektorëve kulturorë dhe kreativ

13.08.2018
Propozuesi: Qeveria
10.10.2018
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional në parim
20.09.2018
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
20.09.2018
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
09.10.2018
Shpallja e ligjit