< Kthehu prapa

Ligji nr.06/L-095 për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Komisionit Evropian dhe Kosovës mbi pjesëmarrjen e Kosovës në “ERASMUS +”, Programin e Unionit për arsim, trajnim, rini dhe sport

18.07.2018
Propozuesi: Qeveria
10.10.2018
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional në parim
20.09.2018
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
20.09.2018
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
09.10.2018
Shpallja e ligjit