< Kthehu prapa

Ligji nr.06/L-094 për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian mbi pjesëmarrjen e Republikës së Kosovës në Programin Evropa për qytetarët

18.07.2018
Propozuesi: Qeveria
20.09.2018
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
18.10.2018
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional
20.09.2018
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
09.10.2018
Shpallja e ligjit