< Kthehu prapa

Projektligji nr.06/L-077 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.2004/32 për familjen

Shih plotësimet/ndryshimet në Gazetën Zyrtare

10.05.2018
Propozuesi: Komisioni parlamentar
02.07.2018
Shpërndarja e projektligjit
23.07.2018
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
Data e fazës
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional

Vërejtjet dhe propozimet e dorëzuara me shkrim nga palët e interesuara

Data e fazës
Shqyrtimi i projektligjit nga komisionet kryesore
Data e fazës
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare

Amendamentet e propozuara

Data e fazës
Shqyrtimi nga Komisionet
Data e fazës
Shqyrtimi i tretë në mbledhje plenare

Amendamentet e propozuara

Data e fazës
Sfidimi i Ligjit në Gjykatën Kushtetuese
Data e fazës
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
Data e fazës
Shpallja e ligjit