< Kthehu prapa

Ligji nr.06/L-085 për mbrojtjen e sinjalizuesve

20.06.2018
Propozuesi: Qeveria
10.07.2018
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional në parim
23.07.2018
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
12.11.2018
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional
Vërejtjet dhe propozimet e dorëzuara me shkrim nga palët e interesuara
17.01.2019
Shqyrtimi i projektligjit nga komisionet kryesore
Komisioni për Buxhet dhe Financa
Komisioni për të Drejtat dhe Interesat e Komuniteteve dhe Kthim
Komisioni për Integrime Evropiane
23.11.2018
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare
Miratohet
23.11.2018
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
13.12.2018
Shpallja e ligjit