< Kthehu prapa

Ligji nr.06/L-080 për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian mbi pjesëmarrjen e Kosovës në Programin e Unionit Konkurrenca e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (COSME) 2014-2020

06.06.2018
Propozuesi: Qeveria
23.07.2018
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
23.07.2018
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
08.08.2018
Shpallja e ligjit