< Kthehu prapa

Projektligji nr.06/L-079 për efiçiencën e energjisë

28.05.2018
Propozuesi: Qeveria
12.07.2018
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
02.10.2018
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional
Vërejtjet dhe propozimet e dorëzuara me shkrim nga palët e interesuara
18.10.2018
Shqyrtimi i projektligjit nga komisionet kryesore
Komisioni për Integrime Evropiane
16.10.2018
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare
Miratohet
Data e fazës
Shqyrtimi nga Komisionet
Data e fazës
Shqyrtimi i tretë në mbledhje plenare

Amendamentet e propozuara

Data e fazës
Sfidimi i Ligjit në Gjykatën Kushtetuese
Data e fazës
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
Data e fazës
Shpallja e ligjit