Projektligjet

74 Projektligje

PleaseSelectAnyFilter*

Projektligji nr.06/L-125 për ratifikimin e Marrëveshjes Ndërkombëtare në mes të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Republikës së Kosovës (“MASHT”) dhe Stitchin Spark-ut të Holandës (“SPARK”) mbi mbështetjen e Kolegjit Ndërkombëtar të Biznesit Mitrovica

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.06/L-124 për shërbimin në Forcën e Sigurisë së Kosovës

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.06/L-123 për Forcën e Sigurisë së Kosovës

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.06/L-122 për Ministrinë e Mbrojtjes

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.06/L-121 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.04/L-097 për bibliotekat

Propozuesi: Qeveria