Projektligjet

48 Projektligje

PleaseSelectAnyFilter*

Projektligji nr.06/L-079 për efiçiencën e energjisë

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.06/L-078 për ratifikimin e Marrëveshjes bilaterale ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Dukatit të Madh të Luksemburgut në kuadër të Projektit të bashkëpunimit zhvillimor, KSV/2019: asistencë teknike në kontekst të Integrimit Evropian

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.06/L-065 për shqyrtimin dhe vërtetimin e pasurisë së pajustifikueshme

Propozuesi: 6+ deputetë

Projektligji nr.06/L-064 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit 05/L-132 për automjete

Propozuesi: 6+ deputetë

Projektligji nr.06/L-059 për Kompleksin memorial “Adem Jashari” në Prekaz

Propozuesi: Komisioni parlamentar