Ligjet

32 Ligje

PleaseSelectAnyFilter*

06/L-063
Ligji nr.06/L-063 për ratifikimin e Marrëveshjes për hua ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për Projektin e autostradës Kijevë-Zahaq
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin
06/L-062
Ligji nr.06/L-062 për ratifikimin e Traktatit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Hungarisë për ekstradim
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin
06/L-061
Ligji nr.06/L-061 për ratifikimin e Traktatit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Hungarisë mbi transferimin e personave të dënuar
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin
06/L-060
Ligji nr.06/L-060 për ratifikimin e Marrëveshjes për Kufirin Shtetëror në mes të Republikës së Kosovës dhe Malit të Zi
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin
06/L-053
Ligji nr.06/L-053 për ratifikimin e Marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë të Republikës së Kosovës dhe Agjencisë Austriake për Zhvillim ADA ref.no.8116-00/2016/LR/2016
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin