Ligjet

52 Ligje

PleaseSelectAnyFilter*

06/L-112
Ligji nr.06/L-112 për ratifikimin e Marrëveshjes për financim midis Republikës së Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim për Projektin e ekonomisë digjitale të Kosovës
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin
06/L-106
Ligji nr.06/L-106 për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Zvicrës lidhur me Programin mbështetës për ujësjellës dhe kanalizim në zonat rurale -faza VI
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin
06/L-102
Ligji nr.06/L-102 për ratifikimin e Marrëveshjes për pjesëmarrjen e Kosovës në Programin Evropa kreative për mbështetjen e sektorëve kulturorë dhe kreativ
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin
06/L-098
Ligji nr.06/L-098 për ratifikimin e Marrëveshjes për hua ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për Investime për Projektin e autostradës Prishtinë-Pejë, segmenti Kijevë-Zahaq
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin
06/L-095
Ligji nr.06/L-095 për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Komisionit Evropian dhe Kosovës mbi pjesëmarrjen e Kosovës në “ERASMUS +”, Programin e Unionit për arsim, trajnim, rini dhe sport
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin