Ligjet

29 Ligje

PleaseSelectAnyFilter*

06/L-063
Ligji nr.06/L-063 për ratifikimin e Marrëveshjes për hua ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për Projektin e autostradës Kijevë-Zahaq
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin
06/L-060
Ligji nr.06/L-060 për ratifikimin e Marrëveshjes për Kufirin Shtetëror në mes të Republikës së Kosovës dhe Malit të Zi
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin
06/L-053
Ligji nr.06/L-053 për ratifikimin e Marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë të Republikës së Kosovës dhe Agjencisë Austriake për Zhvillim ADA ref.no.8116-00/2016/LR/2016
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin
06/L-041
Ligji nr.06/L-041 për kërkesat teknike për produkte dhe vletësim të konformitetit
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin
06/L-037
Ligji nr.06/L-037 për metrologji
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin